Emergreen

Emergreen – Emerging Technologies For Greener Communities – är ett samarbete mellan sju partners i fem olika EU-regioner i Sverige, Finland, Färöarna, Nordirland och Irland. Projektet pågår mellan oktober 2018 och september 2021.

Finansiering sker genom NPA-programmet som riktar sig till glesbefolkade områden i norra Europa och Arktis. Projektet syftar till att använda ny, innovativ teknik för att utveckla inkluderande, användarcentrerade hållbara offentliga tjänster. I Västernorrland genomförs projektet i nära samarbete med de lokala energi- och klimatrådgivarna.

EMERGREEN på webben

EMERGREEN

Pin It on Pinterest

Share This