Projekt

Aktuella projekt

Energikontoret Västernorrland tar initiativ till projekt där det finns ett uttalat utvecklingsbehov hos våra kommuner.
Just nu bedriver vi nedanstående projekt tillsammans.

EMERGREEN

CLEAN

SMARCTIC

Regionala noder för energikartläggning

Pin It on Pinterest

Share This