Om oss

Energikontoret Västernorrland fungerar som en oberoende resurs inom energifrågor och som ett regionalt samverkansorgan utan vinstintresse. Vår uppgift i stort är att bidra till en hållbar utveckling med Västernorrland som utgångspunkt. I vårt uppdrag ingår att öka andelen förnybar energi och att få företag och offentlig verksamhet att effektivisera sin energiförbrukning och spara på våra naturresurser. Energikontoret har genom Energimyndigheten uppgiften att samordna den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Det finns över 450 energikontor i Europa. Vi är en viktig del av EU:s energipolitik och drivs i enlighet med EU:s stadgar som oberoende energiorgan.

Energikontoret har en viktig roll när det gäller energieffektivisering och klimatarbete tillsammans med lokala och regionala aktörer. Vi initierar och medverkar i en omfattande projektverksamhet.

Personal

 

...

Styrelse

 

...

Kontakt

 

...

Pin It on Pinterest

Share This